top of page

Z B Y N Ě K   M Ü L L E R

 - dirigent - 

 

A K T U Á L N Ě / C U R R E N T:

MAR

23

MAR

30

Státní filharmonie Košice

The Slovak State Philharmonic, Košice

Ryba, Dvořák

Divadlo F.X.Šaldy Liberec

F.X.Šalda Theatre Liberec

A.Dvořák - Jakobín

photo: Jaroslav Ľaš

bottom of page