Z B Y N Ě K   M Ü L L E R

 - dirigent - 

 

A K T U Á L N Ě / C U R R E N T:

OCT

6,9,11,13

Národní divadlo Praha /

The National Theatre Prague

J. Weinberger - Švanda dudák /

Schwanda the Bagpiper

OCT

27

Státní filharmonie Košice /

The Slovak State Philharmonic, Košice

Karabits, Shostakovich

photo: Jaroslav Ľaš