Z B Y N Ě K   M Ü L L E R

 - dirigent - 

 

A K T U Á L N Ě / C U R R E N T:
L I V E   A G A I N !

JUN

24

JUL

22

Štátna filharmónia Košice/ The Slovak

State Philharmonic, Košice

Bedřich Smetana - Má vlast

 

 

 

 

Štátna filharmónia Košice/ The Slovak

State Philharmonic, Košice

Podprocký, Cikker, Beethoven

 

 

 

 

photo: Jaroslav Ľaš