top of page
Carl Orff - Chytračka / Měsíc, Praha, Národní divadlo

"Zbyněk Müller dobře naladil Orchestr Národního divadla na promyšleně jednoduché, uměle-lidové zvukové tvary partitury a akcentoval zároveň Orffa i jako předchůdce minimalismu"

(Albrecht Thiemann, Opernwelt 12/2016)

"Výborné hudební nastudování - Zbyněk Müller vede orchestr pevně k detailnímu vyznění pestré škály rytmů, barev a instrumentálního kouzlení"

(Anna Šerých, Hudební rozhledy 12/2016)

Umberto Giordano - Andrea Chénier, Ostrava, Národní divadlo Moravskoslezské

"Hudební nastudování Zbyňka Müllera vyznělo s plnou plasticitou orchestrálních barev, kterými je dílo vrchovatě naplněno. Výborné tektonické pojetí se ideálně snoubilo s instrumentálními vstupy sólových nástrojů, orchestr měl švih a skutečně „revoluční“ zvuk"

(Milan Bátor, www.operaplus.cz)

Antonín Dvořák - Jakobín (festival "Smetanova Litomyšl" 2013)

"Na prvním místě bych jmenoval výborného dirigenta představení – Zbyňka Müllera! Jeho gesto je exaktní, jeho vřelá interpretace temperamentní a hudebně barevná, citlivá v dynamice. Tempa volí suverénně pevná a jejich proměny jsou muzikantsky logické. Bravo! Opera Národního divadla má tedy dirigenta, který obdobně jako před časem Jan Hus Tichý či Josef Chaloupka umí dobře vyhmátnout nerv českého dvořákovského muzikantství od prvních taktů díla. Však také orchestr Národního divadla pod jeho taktovkou hrál kompaktně, s chutí a na úrovni Dvořákovy instrumentačně bohaté partitury.

(Jiří Fuchs, www.operaplus.cz )

bottom of page